Advokat­praksis

Vi tilbyr rådgivning og juridiske tjenester på flere rettsområder, men med hovedvekt på følgende:  

  • Arverett, skiftesaker, testamenter
  • Familierett, ektepakter, samlivsavtaler
  • Fremtidsfullmakter og vergemålsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold

Vi arbeider mye med forebyggende løsninger for at klientene skal unngå fremtidige konflikter. Hvis en konflikt allerede har oppstått, har vi sterkt fokus på megling og forhandlinger. Vi engasjeres ofte av begge parter som en objektiv megler for å finne frem til en løsning uten å gå veien om rettslig konflikt. Dette gjelder f.eks. ved familiekonflikter, oppgjør av dødsbo og samlivsbrudd.   

Vi tilbyr advokattjenester med hovedfokus på

ARVERETT, SKIFTESAKER, TESTAMENTER
FAMILIERETT, EKTEPAKTER, SAMLIVSAVTALER
FREMTIDSFULLMAKTER OG VERGEMÅLSRETT
FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD