Advokat­praksis &
Eiendoms­megling

30 års erfaring med juridiske tjenester og eiendomsmegling

I over 30 år har Advokatfirmaet Kopstad bistått med juridiske tjenester og salg av eiendom, sentralt på Nordstrand og i Oslo forøvrig. Dette har gitt oss en betydelig tillitt og et stort nettverk til beste for våre kunder og klienter.

virksomhets­områder

Advokatpraksis

Vi arbeider mye med forebyggende løsninger for at klientene skal unngå fremtidige konflikter. Hvis en konflikt allerede har oppstått, har vi sterkt fokus på megling og forhandlinger.

eiendomsmegling

Med 35 års erfaring fra kjøp og salg av eiendom, har vi etablert et stort nettverk som kommer våre kunder til gode. Vi yter god oppfølging og er tett på prosessen inntil eiendommen er solgt og du er fornøyd.

forretningsførsel

Vi arbeider etter en modell der forretningsfører er en aktiv samarbeidspartner for styret i den praktiske driften av eiendommen. Inkludert i det faste honoraret, er derfor løpende rådgivning i juridiske og økonomiske spørsmål.

Knut Kopstad Advokat

TELEFON: 928 26 097

Etter mer enn 30 års erfaring som advokat, har han opparbeidet seg gode relasjoner og et godt rennomme i bransjen

Gjennom flere år har han sittet i Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester og har opparbeidet inngående bransjekunnskap

Han behandler enhver klient med stor profesjonalitet og fagkunnskap

Advokat kopstad
Mette Langaard

Mette Langaard Advokatassistent DNA

TELEFON: 992 31 234

Med bakgrunn i ledelse og salg, har megling og omsetning av eiendom alltid ligget hennes hjerte nær.

Mette følger eiendomsoppdragene fra A til Å. Hun er grundig og har den kunnskap som skal til for at oppdragene blir gjennomført på en profesjonell måte

Hun har alltid god kommunikasjon med alle våre klienter og kunder

INFORMASJONS­SIKKERHET/GDPR

Innføring av EU-direktivet General Data Protection regulation (GDPR) innebærer at vi som eiendomsmeglere og advokater har etablert rutiner knyttet til behandling av personopplysninger.
Vi mener GDPR er viktig for å styrke personvernet.

PERSONVERNERKLÆRINGEN