Forretnings­førsel & eiendoms­forvaltning

Vi arbeider etter en modell der forretningsfører er en aktiv samarbeidspartner for styret i den praktiske driften av eiendommen. Inkludert i det faste honoraret, er derfor løpende rådgivning i juridiske og økonomiske spørsmål.  I dag har vi mer enn 25 års historie med forvaltning av eiendom som er organisert i sameier, borettslag, stiftelser og aksjeselskaper.