TELEFON: (+47) 22 76 72 00

Konkurranse­dyktige priser

Ved advokatoppdrag og eiendomsmegling baseres honoraret enten på provisjon, fast pris eller timepris.

For advokatoppdrag som skal faktureres etter medgått tid, gjelder følgende timesatser:

  • Advokat: kr 2 250 – 3 000 inkl mva
  • I saker med offentlig salærsats, kr 1 275 inkl mva
  • Timesats avtales i hver enkelt sak
  • Den vil variere avhengig av om klienten er privatperson, bedrift eller organisasjon
  • Advokatens kompetanse, arbeidets art og sakens kompleksitet vil også være faktorer som påvirker timesatsen

For eiendomsmegling gjelder følgende satser:

  • For eiendomsmegling fastsettes honoraret basert på timer eller en prosentsats (provisjon) av salgssummen + et fast honorar
  • Satsene vil variere avhengig av prisklasse og oppdragets omfang

DITT FORSIKRINGSSELSKAP BETALER FOR JURIDISK BISTAND

  • Har du hjemforsikring, innboforsikring, bilforsikring, båtforsikring eller hytteforsikring, kan du ha rett til dekning av advokatutgifter fra forsikringsselskapet.

Advokatfirmaet Kopstad AS følger advokatforeningens regler for god advokatskikk

Lukk meny