Konkurranse­dyktige priser

Ved advokatoppdrag og eiendomsmegling baseres honoraret enten på provisjon, fast pris eller timepris.

For advokatoppdrag som skal faktureres etter medgått tid, gjelder følgende timesatser:

For eiendomsmegling gjelder følgende satser:

DITT FORSIKRINGSSELSKAP BETALER FOR JURIDISK BISTAND

Advokatfirmaet Kopstad AS følger advokatforeningens regler for god advokatskikk