Personvern­erklæring
GDPR-samsvars­erklæring

Kontaktinformasjon

E-post

kopstad@advk.no

Telefon

22 76 72 00 / 928 26 097

Besøksadresse

Kongsveien 91, 1177 OSLO

Postadresse

Kongsveien 91, 1177 OSLO

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss.

Personvernerklæring og GDPR-samsvarserklæring

Foretaket etterlever norsk personvernlovgivning. Innhenting av personopplysninger, lagring og behandling skjer i samsvar med dette på en sikker måte. Personopplysninger innhentes i forbindelse med inngåelse og behandling av eiendomsmeglingsoppdrag, herunder gjennomføring av det økonomiske oppgjøret. Vi innfrir lovgivningens krav til GDPR som forutsatt i EU-forordningen (EU)   nr. 2016/679.

Ved bruk av våre tjenester gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring.

Hva registrerer vi av data om deg?

Foretaket samler inn opplysninger du selv gir til oss, i tillegg til opplysninger du samtykker til blir gitt av banker m.v. eller andre.

Opplysninger som registreres kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse m.v. Disse opplysningene lagres av oss for å yte eller sikre leveranse av de eiendomsmeglingstjenestene skal motta, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis når du sender en e-post til, slik at vi kan svare på dine spørsmål samt oppfylle krav i lov om eiendomsmegling til arkivering.

Hvorfor registrer vi data om deg?

Eiendomsmeglingsforetak er i lov og forskrift om eiendomsmegling, lov om forskrift om hvitvasking m.v. pålagt å innhente og registrere personopplysninger om selgere, kjøpere og interessenter (budgivere) i forbindelse med omsetning av fast eiendom.

Dersom du ønsker informasjon om eiendommer som er til salgs m.v., vil vi be om et særlig samtykke for registering og behandling av nødvendig informasjon.

Deling

Foretaket deler personopplysningene med andre kun etter forutgående databehandleravtale, og da som et ledd i produksjonen av egen tjeneste. Foretaket selger ikke personopplysninger til noen.

Det gjøres oppmerksom på at foretaket kan være rettslig forpliktet til å utlevere personopplysninger til offentlig myndighet mv. som følge av en rettsavgjørelse, lov eller forskrift. Personopplysninger blir ikke overført til mottakere utenfor Europa.

Hvordan slettes opplysningene? Innsyn

Foretaket oppbevarer informasjon så lenge det er nødvendig i forhold til formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Foretaket er etter lov om eiendomsmegling pålagt å oppbevare opplysninger knyttet til den enkelte handel i 10 år.  Andre opplysninger vil bli slettet så snart det er adgang til dette.

Informasjonen om deg som vi har lagret, kan slettes ved å sende en henvendelse til oss. Dette gjelder ikke opplysninger underlagt lovpålagt oppbevaringsplikt.

For opplysninger innhentet i samsvar med annen lovgivning er det normalt ikke innsynsrett.

Klagerett

Datatilsynet er klageorgan for alle klager knyttet til behandling av personopplysninger m.v. Se www.datatilsynet.no.

Personvernerklæringen er opprettet/sist endret   20.09.2018